IASC DE

International Association of systemic coaching

Coach: Alexander Gärtner

Alexander Gärtner

Alexander Gärtner


69115 Heidelberg
Deutschland

0173/2192230

- Dipl. Systemische Coach (ADG / IASC) - Dipl. Bankbetriebswirt (Frankfurt School)