IASC DE

International Association of systemic coaching

Coach: Vicky Stenzel

Vicky Stenzel

Vicky Stenzel
ascoach - coaching-akademie-köln

Lindenstraße 5
50765 Köln
Deutschland

+49 221 94538800

http://www.ascoach.de

Diplomierte Systemische Coach / Diplomierte Mental Coach